Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID161
Datum3/30/2021
Bijbehorend raadsvoorstelMotie vreemd aan de orde van de dag
AgendapuntRaadsvergadering 30-03-2021 > 5.a.2 Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Veilig van Dieren naar Apeldoorn en weer terug…’
TitelVeilig van Dieren naar Apeldoorn en weer Terug
StatusAangenomen
RaadsledenKrista den Hertog - Heins (D66)
PortefeuillehouderGea Hofstede
ToelichtingHet college wordt verzocht: a. te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid langs het Kanaal te bevorderen (denk bijvoorbeeld aan totale 60 km-zone, vangrails, verlichting, et cetera ) en de raad uiterlijk 1 oktober 2021 over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren; b. hierbij samenwerking te zoeken met de provincie en met gemeenten Apeldoorn en Brummen om de gehele weg tussen Apeldoorn en Dieren veiliger te maken; c. samen met de overige overheden voorstellen te doen voor structurele oplossingen voor de verkeersveiligheid op de weg langs het kanaal.
Einddatum10/1/2021
Stand van zaken
Datum afdoening3/29/2022
Bijlage(s)Motie Veilig van Dieren naar Apeldoorn en weer Terug.pdf
Raadsinformatiebrief motie Veilig van Dieren naar Apeldoorn en weer Terug ....pdf
B en W-voorstel Voortgang motie Van Dieren naar Apeldoorn en weer Terug..pdf