Vergaderkalender

Moties


« Terug


Datum3/20/2018
Bijbehorend raadsvoorstelMotie vreemd aan de orde van de dag
AgendapuntRaadsvergadering 20-03-2018 > 1 19.30 uur: Opening
TitelMotie Veilig fietsen over de Weertsdijk 2.0
StatusAangenomen
RaadsledenErik Roumen (D66)
Gea Hofstede (PvdA)
Monique Reinders-Lueb (CDA)
PortefeuillehouderRonald Haverkamp
Toelichting
Einddatum
Stand van zakenDe gemeenteraad heeft het college opgedragen voor 15 mei 2018 te informeren over de uitkomsten van de gesprekken en de eventuele financiële consequenties. Deze termijn heeft het college niet gehaald. De afwikkeling van de motie is nog in volle gang en naar verwachting komt de uitwerking op 12 juni 2018 ter besluitvorming voor te liggen in de collegevergadering. Kort daarop zal ook de gemeenteraad over de motie 'Veilig fietsen over de Weertsdijk 2.0' worden geïnformeerd.
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie Veilig fietsen over de Weertsdijk 2.0.pdf