Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID162
Datum4/20/2021
Bijbehorend raadsvoorstelWarmte Transitie Visie Rheden
AgendapuntRaadsvergadering 20-04-2021 > 4 Warmte Transitie Visie Rheden (21.15)
Titelmeedoen met de warmtetransitie is voor iedereen mogelijk
StatusAangenomen
RaadsledenJoppe Jeroen de Ruiter (PvdA)
Erik Roumen (D66)
PortefeuillehouderDorus Klomberg
ToelichtingAan het college wordt gevraagdom met een overzicht te komen waarin de mogelijkheden worden aangegeven van ondersteuning voor het treffen van isolatiemaatregelen en andere aspecten van de warmtetransitie zodat iedereen mee kan doen en de voortgang en de verschillende mogelijkheden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval uiterlijk 1 januari 2022 aan de raad terug te koppelen.
Einddatum12/31/2021
Stand van zaken
Datum afdoening11/30/2021
Bijlage(s)meedoen met de warmtetransitie is voor iedereen mogelijk.pdf
211129 Raadsbrief meedoen warmtetransitie betaalbaar.pdf