Vergaderkalender

Moties


« Terug


Datum2/27/2018
Bijbehorend raadsvoorstelMotie vreemd aan de orde van de dag
AgendapuntRaadsvergadering 27-02-2018 > 3 20.00 uur: Vaststelling van de agenda
TitelEn nu aan de slag met de GelrePas voor gezinnen met een lager middeninkomen
StatusAangenomen
RaadsledenAda Spaargaren (D66)
Bert de Lange (CDA)
Gea Hofstede (PvdA)
Hendri Witteveen (CU)
Jorine Dirks (SP)
PortefeuillehouderRonald Haverkamp
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie En nu aan de slag met de Gelrepas voor gezinnen met een lager middeninkomen.pdf