Vergaderkalender

Moties


« Terug


Datum6/14/2018
Bijbehorend raadsvoorstelMotie vreemd aan de orde van de dag
Agendapunt
TitelHondenbelasting
StatusAangenomen
RaadsledenLyan van Vliet (SP)
PortefeuillehouderDorus Klomberg
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie Hondenbelasting.pdf