Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID165
Datum6/29/2021
Bijbehorend raadsvoorstelMotie vreemd aan de orde van de dag
AgendapuntRaadsvergadering 29-06-2021 > 5.a Motie vreemd aan de orde van de dag 'Tijdig en Compleet'
TitelTijdig en Compleet
StatusAangenomen
RaadsledenYola Hopmans (VVD)
Bert de Lange (CDA)
Lyan van Vliet (SP)
Marleen Noorland (PvdA)
Erik Roumen (D66)
Tim Endeveld (GL)
Magda Rook (GPR/B)
Hendri Witteveen (CU)
PortefeuillehouderCarol van Eert
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie vreemd aan de orde van de dag Tijdig en Compleet.pdf