Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID182
Datum12/14/2021
Bijbehorend raadsvoorstelBurgerberaad G1000 Rheden
AgendapuntRaadsvergadering 14-12-2021 > 5 Burgerberaad G1000 Rheden (21.74)
TitelAan de slag met burgerparticipatie
StatusAangenomen
RaadsledenErik Roumen (D66)
PortefeuillehouderDorus Klomberg
ToelichtingAan het college wordt verzocht om de verantwoordelijkheid van het proces en de uitvoering van een Burgerberaad G1000 onder te brengen bij de portefeuillehouder burger- en overheidsparticipatie
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie Aan de slag met burgerparticipatie.pdf