Vergaderkalender

Moties


« Terug


Datum5/21/2019
Bijbehorend raadsvoorstelMotie vreemd aan de orde van de dag
AgendapuntRaadsvergadering 21-05-2019 > 1 Opening
TitelRaadsbrede motie Tekorten sociaal domein
StatusAangenomen
RaadsledenDiversen
PortefeuillehouderGea Hofstede
Toelichting
Einddatum
Stand van zakenHet afschrift van de motie is op 23 mei 2019 toegezonden aan de Tweede Kamer.
Datum afdoening5/23/2019
Bijlage(s)Motie Tekorten sociaal domein.pdf