Vergaderkalender

Moties


« Terug


Datum9/25/2018
Bijbehorend raadsvoorstelMotie vreemd aan de orde van de dag
AgendapuntRaadsvergadering 25-09-2018 > 1 Opening
TitelAandacht voor vuurwerk
StatusAangenomen
RaadsledenHendri Witteveen (CU)
Linda Nieuwenhoven (GL)
Marleen Noorland (PvdA)
PortefeuillehouderCarol van Eert
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie Aandacht voor vuurwerk.pdf