Vergaderkalender

Moties


« Terug


ID160
Datum3/30/2021
Bijbehorend raadsvoorstelRegionaal Programma Werklocaties 2021-2024
AgendapuntRaadsvergadering 30-03-2021 > 5 Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 (21.10)
TitelMonitoring Regionaal Programma Werklocaties
StatusAangenomen
RaadsledenConstans Pos (GL)
PortefeuillehouderRonald Haverkamp
ToelichtingOpgedragen wordt om in het regionale overleg de inzet van de Monitor Brede Welvaart van het CBS te bepleiten bij de toetsing en evaluatie van het RPW 2021-2024 en de raad over de uitkomsten van dit regionale overleg te informeren
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie Monitoring Regionaal Programma Werklocaties.pdf