Vergaderkalender

Moties


« Terug


Datum10/30/2018
Bijbehorend raadsvoorstelMotie n.a.v. burgerinitiatief Doesburgsedijk
AgendapuntRaadsvergadering 30-10-2018 > 4 Burgerinitiatief openhouden Doesburgsedijk Dieren
TitelMotie 'Onderzoek Ellecomsedijk'
StatusAangenomen
Raadsleden
PortefeuillehouderDorus Klomberg
ToelichtingMotie is voorbereid door alle partijen gezamenlijk en unaniem aangenomen
Einddatum3/1/2019
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie raadsbreed 'Onderzoek Ellecomsedijk'.pdf