Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID19
Titelrapporteren toepassing noodkap
AgendapuntRaadsvergadering 15-05-2018 > 4 Vragen van de raad: GroenLinks en CDA
ToezeggingMevrouw Alberts (Groenlinks) vraagt naar aanleiding van de beantwoording van vragen over de noodkap van een vijftal bomen aan de Prinses Marijkesingel waarom voor één van de bomen, waarvan de wortels niet waren blootgelegd, geen reguliere kapvergunning is aangevraagd. Gevraagd wordt of het college bereid is bijvoorbeeld jaarlijks te rapporteren over het gebruik van de noodkapverordening. Wethouder Van de Meij antwoordt als volgt: Noodkap komt incidenteel voor. Vooral bij stormschade en uit oogpunt van veiligheid. Toegezegd wordt via de jaarrekening of een voortgangsrapportage de raad te informeren. Deze toezegging is na bespreking van de Jaarstukken 2018 teruggeplaatst. De toezegging is niet nagekomen
PortefeuillehouderArmand van de Laar
Deadline6/1/2019
Stand van zakenIn de teksten van de Jaarrekening 2019 zal deze informatie worden opgenomen
Afgedaan
Datum afdoening