Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID32
TitelOverzicht relevante stukken en besluiten Pasgeld
AgendapuntForum Stad 21-01-2020 > 11 RijswijkBuiten, deelgebied Pasgeld (IB 19 109)
ToezeggingMevrouw Pelzer (WIJ.) vraagt de wethouder toe te zeggen aan te geven welke stappen zullen worden gezet in het Pasgeld dossier. Verzocht wordt terug te gaan naar een gebiedsvisie. Verzocht wordt alle stukken sinds 1997 aan de raad te sturen. De heer Oelen vraagt naar de juridische status van de gemeente ten opzichte van de bewoners en de grondeigenaren. Wethouder Keus onderkend de informatiebehoefte van de fracties. In de aanloop van het proces wordt met een besluiten historie gekomen. Schriftelijke reactie komt zo spoedig mogelijk in de vorm van een procesbrief met data. - de juridische positie van de gemeente ten aanzien van de grondeigenaar/ontwikkelaar in Pasgeld zal inzichtelijk worden gemaakt.
PortefeuillehouderJeffrey Keus
Deadline
Stand van zakenNog geen informatie ontvangen over de termijn van afdoening.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)