Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID213
TitelOnderzoek naar leeftijdsverlaging jongeren Woonnet Haaglanden
AgendapuntRaadsvergadering 06-07-2021 > 4 Jaarstukken 2020, besteding jaarrekening resultaat en wijziging begroting (21-028)
ToezeggingTe onderzoeken of een leeftijdsverlaging naar 16 jaar mogelijk is binnen onze constructie met Woonnet Haaglanden en de gemeenteraad hier voor het einde van 2021 over te informeren.
PortefeuillehouderGijs van Malsen
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Bijlage(s)Concept motie BVR kaderdebat onderzoek inschrijven woonnet jongeren (1).pdf