Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID28
Titelpublicatie vergunningverlening
AgendapuntForum Stad 29-10-2019 > 3 Vragenuur
ToezeggingDe heer Kooy vraagt of ten aanzien van de Winston Churchilltower de verschillende benodigde vergunningen wel zijn gepubliceerd. Wethouder Van de Laar antwoordt dat de 2e aanvraag niet is gepubliceerd. Toegezegd wordt scherper toe te zien op de publicatie vereisten en indieners van een zienswijze of klacht te informeren. Nagegaan zal worden of sloopvergunningen gepubliceerd moeten worden. De raad zal hierover worden geïnformeerd.
PortefeuillehouderArmand van de Laar
Deadline
Stand van zakenGeen status over de afdoening van deze toezegging is bekend.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)