Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID17
TitelActieplan Laaggeletterdheid
AgendapuntRaadsvergadering 18-06-2019 > 4 Vragen van de raad
ToezeggingMevrouw Van Nunen (PvdA) verzoekt om op korte termijn een actieplan Laaggeletterdheid aandacht te geven en hierover terug te koppelen aan de raad. Wethouder Besteman antwoordt dat de gemeente al een actieplan met partners heeft en zegt toe de raad te informeren over de resultaten sinds 2016. Aan het eind van het jaar vindt een evaluatie plaats. Evaluatie en de cijfers omtrent laaggeletterdheid zullen aan de raad worden gezonden.
PortefeuillehouderJohanna Besteman
Deadline2/28/2020
Stand van zakenAangegeven is dat de evaluatie en de cijfers omtrent laaggeletterdheid begin 2020 aan de raad zou worden toegestuurd. Dat heeft nog niet plaatsgevonden.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)