Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID13
TitelVerkeerssituatie tijdelijke school Parkrijk
AgendapuntForum Stad 29-10-2019 > 3 Vragenuur
ToezeggingMevrouw Alberts (GL) stelt de volgende vraag: - Tijdelijke school Parkrijk – tijdens de informatiebijeenkomst is duidelijk geworden dat de verkeersinrichting gericht is op autobereikbaarheid. Fietsers en voetgangers krijgen weinig ruime. Gevraagd wordt vanuit verkeersveiligheid meer rekening houden met de groep fietsers en voetgangers Wethouder Lugthart antwoordt: - Er zijn dingen te verbeteren ten aanzien van de inrichting. Toegezegd dat er een plan komt. Op korte termijn zal dit plaatsvinden
PortefeuillehouderBjörn Lugthart
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)