Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID23
TitelWegwerpplastic bij evenementen
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
ToezeggingVia een motie verzoekt Groenlinks, WIJ.Rijswijk en D66 het college: - wegwerpplastic bij evenementen in de gemeente Rijswijk zo spoedig mogelijk te verbieden; - dit onderdeel te maken van evenementenvergunningen; - bij aanbestedingen het niet toestaan van het gebruik van wegwerpplastic als voorwaarde op te nemen, De burgemeester merkt op dat over wegwerpplastic staat niets in de vergunningvoorwaarden. Wel staat in de evenementenvergunning dat de aanvrager oog moet hebben voor bescherming van het milieu, maar dat is heel breed wat de handhaafbaarheid lastig maakt. Om die reden neemt het college motie M-VI niet over. De burgemeester zegt toe om te bezien in hoeverre het haalbaar is om het punt op te nemen in het toetsingskader voor evenementen. Hij komt daarmee terug naar de raad
PortefeuillehouderMichel Bezuijen
Deadline12/24/2019
Stand van zakenGeen stand van zaken bekend ook geen termijn van afdoening.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)