Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID210
TitelFiscaliseren van "hufterboetes"
AgendapuntRaadsvergadering 06-07-2021 > 4 Jaarstukken 2020, besteding jaarrekening resultaat en wijziging begroting (21-028)
ToezeggingUiterlijk in september gaat er een rapportage naar de raad wanneer deze fiscalisering van boetes kan worden ingevoerd en de handhaving op het dumpen van afval wordt aangepast.
PortefeuillehouderBas Verkerk
Deadline
Stand van zaken
Afgedaan
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Bijlage(s)