Toezeggingen aan de raad


« Terug


ID18
TitelSchooldakrevolutie
AgendapuntForum Stad 25-06-2019 > 2 Vragenuur
ToezeggingDe heer De Vries (Groenlinks) vraagt naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over Schooldakrevolutie op welke wijze de gemeente scholen gaat stimuleren om zonnepanelen te plaatsen. Wordt dit een financiële regeling of iets anders? Het college heeft aangegeven bereid te zijn een intentieverklaring (vanuit stichting schooldak revolutie) te ondertekenen over zonnepanelen op scholen. Wethouder Keus geeft aan hierop schriftelijk te zullen antwoorden. De vraag over de intentieverklaring schriftelijk te beantwoorden en – De vraag over stimulering Zonnepanelen door te zetten naar wethouder Besteman.
PortefeuillehouderJohanna Besteman
Deadline1/1/2020
Stand van zakenZoals wij in schriftelijke beantwoording van de artikel 44 vragen mbt het initiatief schooldakrevolutie hebben aangegeven, zijn duurzaamheidmaatregelen verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Daar waar wij scholen nieuw bouwen treffen wij de nodige duurzaamheidsmaatregelen. In de bestuurlijke overleggen met de schoolbesturen hebben wij het initiatief schooldakrevolutie onder aandacht gebracht. Op dit moment geven de schoolbesturen aan dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn voor dit initiatief. Dit jaar wordt met de schoolbesturen een integraal huisvestingsplan onderwijs opgesteld. Duurzaamheidsmaatregelen, waaronder mogelijk het initiatief schooldakrevolutie, worden bij het opstellen van dit plan besproken. De terugkoppeling hiervan heeft nog niet plaatsgevonden.
Afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)