Ambtelijke bijstand


« Terug


ID3
OnderwerpOliebollenkraam aan de Prinses Beatrixlaan
Datum vraag11/11/2019
TypeTechnische vraag
Raadsleden
ToelichtingRijswijksbelang heeft vernomen dat de oliebollenkraam aan de Prinses Beatrixlaan een nieuwe vergunning heeft aangevraagd voor de komende 10 jaar. Met oog op de ontwikkelingen m.b.t. De plannen voor het vernieuwen van de Terp (passage WC de Bogaard) stelt Rijswijksbelang dan ook de volgende vragen: Is In het Masterplan in de Bogaard rekening gehouden met het feit dat er op de Prinses Beatrixlaan in de maanden oktober t/m december een oliebollenkraam staat, al ruim 47 jaar, en dat door de leegloop van de Terp deze oliebollenkraam nu klandizie verliest? Zo nee, waarom niet? Is er tijdens het maken van het Masterplan in de Bogaard besproken dat de eigenaar (dhr. Van de Weerdt) van de oliebollenkraam een andere standplaats kan krijgen in WC in de Bogaard? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de eigenaar hiervan al op de hoogte gesteld? Is het bij de gemeente bekent dat de eigenaar van de oliebollenkraam een nieuwe aanvraag heeft gedaan voor de komende 10 jaar voor een standplaats bij WC in de Bogaard? Zo ja, op welk termijn kan deze ondernemer van Rijswijk hierover uitsluitsel krijgen? Of is hier al een vergunning voor afgegeven? Klopt het dat er tussen de eigenaar van de oliebollenkraam en de gemeente een gesprek is geweest waarin de mogelijkheid besproken is dat de oliebollenkraam in de periode november 2019 t/m december 2019 een vervangende standplaats kan krijgen op het Bogaardplein? Zo ja, op welk termijn kan dan de oliebollenkraam verplaatst worden, aangezien het nog maar een paar weken is, tot eind december 2019. Zo nee, wat gaat de gemeente er dan aan doen, ook voor de komende jaren om te zorgen dat de oliebollenkraam een betere standplaats krijgt, dan de huidige standplaats.
Datum antwoord11/25/2019
Bijlage(s)AMTBELIJKE BIJSTAND XIX 49.RijswijkBelang_beantwoording.docx