Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelXII Motie "Voorbereid op verkoop Enenco"
StatusOvergenomen
RaadsledenConstantijn Dolmans (D66)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
Toelichting• In verschillende gemeenten men is begonnen met de afbouw van het dividend als verwachte opbrengst in de begrotingen van toekomstige jaren • In verschillende gemeenten men het proces is gestart na te denken over waardevolle aanwending van de te verwachtte geldstroom uit de verkoop van Eneco aandelen Verzoekt het college: • Te beginnen met de afbouw van het Eneco dividend in de meerjarenbegroting; • Op korte termijn met een procesvoorstel richting de raad te komen over de kaders voor waardevolle aanwending van de te verwachtte geldstroom uit de verkoop van Eneco aandelen
Einddatum
Stand van zakenHet college heeft de motie overgenomen en komt met het verzochte voorstel.
Datum afdoening
Bijlage(s)XII D66 Motie Voorbereid op verkoop Eneco.docx