Moties


« Terug


Datum9/24/2019
AgendapuntRaadsvergadering 24-09-2019 > 19.b Motie vreemd aan de orde van de dag: Help Museum Bescherming Bevolking
TitelHelp Museum Bescherming Bevolking
StatusOvergenomen
RaadsledenRomy de Man (OR)
PortefeuillehouderArmand van de Laar
ToelichtingDe gemeenteraad in vergadering bijeen op dinsdag 24 september 2019. Overwegende dat; - In de nabijheid van het museum Bescherming Bevolking een door de Duitsers gebouwde garage leeg staat; - Deze garage eigendom is van de gemeente Rijswijk; - Deze garage eigenlijk onderdeel behoort te zijn van dit museum; - Museum Bescherming Bevolking stallingsruimte zoekt voor hun grote, recentelijk volledig gerenoveerde Brandweerwagen (pronkstuk) welke door de RDW is goedgekeurd; - Deze wagen onomstotelijk behoort bij het cultureel erfgoed van het museum; - Het bestuur van het museum al sinds 2017 in goed overleg met de gemeente probeert te komen, wat tot op heden nog niet is gelukt; Verzoekt het college; Met de grootst mogelijke spoed(!) goed overleg te hebben met het museumbestuur en een goede oplossing te vinden t.a.v. de bovengenoemde garage met het doel de bij de museumcollectie behorende brandweerwagen daarin te kunnen stallen. En gaat over tot de orde van de dag.
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie help Museum Bescherming Bevolking.docx