Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelVIII Motie "Excellente dienstverlening met gezonde bedrijfsvoering"
StatusOvergenomen
RaadsledenCoen Sleddering (VVD)
Marc Weterings (RB)
PortefeuillehouderBjörn Lugthart
Toelichting- de gemeente Rijswijk op 6 maart 2019 is gestart met de thuisbezorging van reisdocumenten en identiteitsbewijzen via het bedrijf Dynasure; - voor de bezorging wordt door de klant €4,95 betaald en circa €10,- door de gemeente Rijswijk; - de huidige financiële situatie van de gemeente Rijswijk zorgwekkend is; - excellente dienstverlening ook gezonde bedrijfsvoering inhoudt; draagt het College van B&W van de gemeente Rijswijk op - een kostendekkend tarief in te stellen voor deze extra dienstverlening
Einddatum
Stand van zakenCollege heeft de motie overgenomen en zal de kosten doorberekenen aan de klant
Datum afdoening
Bijlage(s)VVD Motie Kostendekkende dienstverlening 9 juli 2019.docx