Moties


« Terug


ID221
Datum10/12/2021
AgendapuntRaadsvergadering 12-10-2021 > 9.b Motie Zorgvuldige uitvoering Hoofdstructuur Pasgeld D66
TitelMotie zorgvuldige uitvoering hoofdstructuur Pasgeld D66
StatusIngetrokken
RaadsledenConstantijn Dolmans (D66)
Rens Veerman (D66)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
ToelichtingVanwege de toezegging van wethouder Keus om de onderdelen die in het dictum van de motie van D66 over hoofdplanstructuur Pasgeld staan mee te nemen in de verdere planuitwerking Pasgeld is de motie ingetrokken.
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Voorstel tot afdoening
Inhoudelijke beantwoording
Afgedaan
Bijlage(s)Motie Zorgvuldige uitvoering Hoofstructuur Pasgeld D66.pdf