Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 4.A Algemene beschouwingen + begrotingsbespreking
TitelMotie IV Donker waar het kan, licht waar het moet
StatusOvergenomen
RaadsledenElze Woudstra (D66)
Romke Jan de Vries (GL)
PortefeuillehouderArmand van de Laar
ToelichtingConstaterende dat: • donkere nachten een positief effect hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren; • in het Energieakkoord door o.a. de VNG is afgesproken dat openbare verlichting ten opzichte van 2013 20% besparing levert in 2020 en 50% in 2030; • het slim is om in te zetten op besparing en het gebruik maken van nieuwe technieken om dit voor elkaar te krijgen; • Rijswijk zo kan bijdragen aan het Energieakkoord waarin is vastgesteld dat minimaal 40% van het bestaande openbare verlichtingspark in 2020 is voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige verlichting; • Rijswijk toewerkt naar klimaatneutraliteit in 2050. Voorts constaterende dat: • Rijswijk relatief veel lantarenpalen en openbare verlichting heeft, waar op dit moment in wordt geïnvesteerd in verband met de ontstane problemen; • een groot deel van het gemeentelijk elektriciteitsgebruik is toe te schrijven aan openbare verlichting; • er reclameschermen in onze gemeente zijn die veelal ook in de nacht schijnen, terwijl er dan niet of nauwelijks publiek is om de getoonde boodschappen tot zich te nemen.
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie IV GroenLinks- Donker waar het kan, licht waar het moet.pdf