Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 4.A Algemene beschouwingen + begrotingsbespreking
TitelMotie IX Basis op orde
StatusVerworpen
RaadsledenCaroline de Mooij (VVD)
Coen Sleddering (VVD)
Menno Ezinga (VVD)
Udo Oelen (VVD)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
Toelichtingconstaterende dat - het College in de Begroting 2020 2023 uitspreekt dat het ‘de basis op orde’ wil brengen - er alle aanleiding is om dit ook daadwerkelijk als uitgangspunt te hanteren overwegende dat - de huidige financiële positie van de gemeente Rijswijk zorgwekkend is en dat interen op de Algemene Reserve niet wenselijk is - uit het accountantsverslag blijkt dat de gemeente Rijswijk niet in control is; voorts overwegende dat - het ‘de boel op orde brengen’ doorgaans wordt gezien als ‘ en er concrete stimulansen nodig zijn om hieraan te werken; - er bij nieuwe projecten geld of menskracht kan weglekken naar zaken die niet bijdragen om de boel op orde te brengen
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie IX VVD Basis op Orde 07-11-2019.pdf