Moties


« Terug


Datum7/9/2019
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2019 > 4.a Raadsvoorstel Eerste halfjaarrapportage 2019 - begrotingswijziging nr. 1 - wijziging investeringskredieten - kadernota 2020 (no 19 020)
TitelXIX Motie "Arbeid als beste zorg"
StatusOvergenomen
RaadsledenWil van Nunen (PvdA)
Martine Koopman (D66)
Annemie Koegler-Bohm (CDA)
Hanneke van der Kooij (GL)
Marja Pelzer (WIJ)
Marc Weterings (RB)
Romy de Man (OR)
PortefeuillehouderLarissa Bentvelzen
ToelichtingIn onze gemeente ongeveer 1000 mensen in trede 1 en 2 een bijstandsuitkering ontvangen en dit meer dan 60% is van het aantal inwoners met een bijstandsuitkering  Deze bijstandsgerechtigden vaak nog grotendeels onbekende grote sociaal-psychologische problemen hebben, waardoor de kansen op een reguliere arbeidsplaats nihil zijn  Deze doelgroepen van de Participatiewet 1 keer in de 2 jaar door de gemeente gezien worden waarbij o.a. de rechtmatigheid van de uitkering wordt gecontroleerd  Het College op schriftelijke vragen antwoordt dat zij de maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden in trede 1 en 2 wil vergroten en dat deze plannen nader worden toegelicht in de begrotingsstukken (zie schriftelijke vragen op Jaarrekening 2018) Overweegt dat:  Iedereen moet kunnen meedoen in de Rijswijkse samenleving op basis van eigen fysieke en mentale capaciteiten en zo een betekenisvolle bijdrage kan leveren  Het inzetten van dwingende maatregelen als contraproductief wordt ervaren in de praktijk  Individuele begeleidingstrajecten door het College zelf worden genoemd als instrument voor maatschappelijke participatie  Individuele trajecten met deze doelgroep in diverse gemeenten een succes zijn en laten zien dat betrokkenen weer een gevoel van eigenwaarde en betekenis krijgen als ze ‘letterlijk aan de hand worden genomen.’  Op termijn de opbrengst van deze aanpak groot kan zijn omdat zorgkosten kunnen worden beperkt en op bestrijding van (mogelijke) overlast door een aantal van hen kan worden bespaard
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie PvdA arbeid als beste zorg definitieve versie.pdf