Moties


« Terug


Datum11/7/2019
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 4.A Algemene beschouwingen + begrotingsbespreking
TitelMotie XIV Betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten
StatusOvergenomen
RaadsledenMenno van Enk (CDA)
Marja Pelzer (WIJ)
PortefeuillehouderArmand van de Laar
ToelichtingOverwegende dat: • De huizenmarkt sterk beïnvloed wordt door beleggers die de prijs van woningen opdrijven; • Het daardoor voor veel gezinnen met middeninkomens onmogelijk is om een betaalbare woning in deze regio te vinden; • Aan personeel in sommige beroepen in deze regio een ernstig tekort bestaat; • De rentelasten voor gemeentelijke investeringen tot een dieptepunt is gedaald;
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie XIV fractie CDA gemeentelijk woningbezit.docx