Moties


« Terug


Datum9/24/2019
AgendapuntRaadsvergadering 24-09-2019 > 16 Raadsvoorstel Algemene subsidieverordening (no 19-027)
TitelMotie Doorontwikkeling subsidieregister
StatusOvergenomen
RaadsledenMartine Koopman (D66)
Romy de Man (OR)
Coen Sleddering (VVD)
Marcel Keijzer (BvR)
Annemie Koegler-Bohm (CDA)
Freek van Bemmelen (WIJ)
PortefeuillehouderJeffrey Keus
ToelichtingDe raad van de gemeente Rijswijk, bijeen in vergadering op 24 september 2019 Constaterende dat: • De gemeente Rijswijk jaarlijks vele subsidies verleent met een totale waarde van ruim 12 miljoen euro; • We een openbaar subsidie register hebben van subsidies, die definitief zijn toegekend. (op dit moment zijn de subsidies pas van 2017 gepubliceerd op de website) • De inwoners van Rijswijk (en de gemeenteraad) daardoor een beperkte mogelijkheden om inzicht te krijgen in de verstrekte subsidies overwegende dat: • Verleende subsidies gemakkelijk inzichtelijk te maken zijn voor eenieder door deze openbaar te publiceren op de website van de gemeente bij aanvraag van de subsidie; • Deze openbare publicatie van subsidies bijdraagt aan een transparant en controleerbaar bestuur. Verzoekt het college om: • Om verleende subsidies te publiceren op de gemeentelijke website, binnen een maand na toekenning en daarbij in ieder geval te vermelden: - Het (sub-)beleidsveld - Het maatschappelijk doel (wat krijgt Rijswijk ervoor terug) - De ontvanger van de subsidie - De hoogte van het subsidiebedrag - Een omschrijving van de subsidieaanvraag - De status van de subsidie (in behandeling, toegekend, definitief) - Het totaal van subsidies (totaal en per beleidsveld) En gaat over tot de orde van de dag.
Einddatum
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie doorontwikkeling subsidieregister.docx