LTA - Moties


« Terug


ID88
AgendapuntRaadsvergadering 21-04-2021 > 5.5 Motie vreemd aan de orde BGL - Huishoudelijke hulp Wmo
Datum raad4/21/2021
OnderwerpHuishoudelijke Hulp WMO
StatusAfgehandeld
IndienersBGL
Portefeuillehouderwethouder T. Jongman-Smit
ToelichtingDe motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor (BGL 6, PvdA 5, VVD 3, CPB 3, CU 2) en 7 stemmen tegen (CDA 4, GL 2, D66 1)
Deadline12/31/2021
Stand van zakenMotie: afgehandeld via Programmabegroting 2022-2025
Datum afdoening12/24/2021
Bijlage(s)Motie vreemd aan de orde BGL - Huishoudelijke hulp Wmo - GETEKEND AANGENOMEN.pdf
Programmabegroting 2022-2025 gemeente Steenwijkerland.pdf
Informatienota 2022 - 3 - Informatienota - Motie van Buitengewoon Leefbaar, Huishoudelijke Hulp Wmo (1).pdf