LTA: Moties


« Terug


ID34
AgendapuntRaadsvergadering 13-11-2018 > 5.1 Programmabegroting 2019-2022
TitelMotie Steenwijkerland toegankelijk voor iedereen
Status
RaadsledenCDA
D66
GL
PvdA
Portefeuillehouderwethouder T. Jongman-Smit
ToelichtingMotie Steenwijkerland toegankelijk voor iedereen 13-11-18 / 31-12-19 Een groot deel van deze motie is “meegenomen” in de werkwijze “Onbeperkt Samenleven” die door het college op 19 november 2019 is vastgesteld en wordt aangeboden aan de raad. Over de motie zelf: Er wordt nu geen onderzoek uitgevoerd, dit blijkt een lastige opgave, maar we gaan aan de slag. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij voorgesteld wordt om met “ervaringsdeskundigen” per kern op pad te gaan om te komen tot het nemen van concrete maatregelen. Start uitvoering hiervan is gepland in het voorjaar 2020
Einddatum10/1/2020
Stand van zakenWijziging einddatum: 31-03-2020 Nieuwe einddatum (update LTA april 2020): 01-10-2020 Over de motie zelf: Er wordt nu geen onderzoek uitgevoerd, dit blijkt een lastige opgave, maar we gaan aan de slag. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij voorgesteld wordt om met “ervaringsdeskundigen” per kern op pad te gaan om te komen tot het nemen van concrete maatregelen. Start uitvoering hiervan is gepland in het voorjaar 2020. Zie bijlage.
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie M3 - GETEKEND AANGENOMEN - Steenwijkerland toegankelijk voor iedereen.pdf
Afdoen beleidsonderwerpen en moties LTA 2019 dec.pdf
202004 - Update LTA.pdf