LTA Moties


« Terug


ID59
AgendapuntRaadsvergadering 26-05-2020 > 6.7 Motie vreemd aan de orde Kleine windmolen (CPB)
Datum raad5/26/2020
TitelKleine windmolens
Status
IndienersCPB
CDA
BGL
Portefeuillehouderwethouder T. Bijl-Oord
ToelichtingAangenomen met 18 stemmen voor: BGL (6), CDA(4), CPB (3), D66 (1), CU (2), GL (2) en 9 stemmen tegen: PvdA (5),VVD (4).
Einddatum11/3/2020
Stand van zakenDe raad heeft op 8 december 2020 in de Politieke Markt een adviesnota omtrent kleine windmolens besproken. Hierbij heeft de raad advies gegeven aan het college die dit zal verwerken tot een beleidskader. De verwachte oplevering zal maart 2021 zijn.
Datum afdoening
Bijlage(s)Uitgangspunten Kleine Windmolens - ADVIESNOTA.pdf
Oplegnotitie beheersverordening i.r.t. kleine windmolens.pdf
Uitgangspuntennotitie kleine windmolens.pdf
Motie vreemd aan de orde - CPB - Kleine windmolens - getekend aangenomen.pdf