LTA Moties


« Terug


ID48
AgendapuntRaadsvergadering 24-09-2019 > 5.3 Motie vreemd CDA over bebouwde kom Kuinre
Datum raad9/24/2019
TitelN351 te Kuinre
StatusAfgehandeld
IndienersBGL
CDA
CPB
CU
D66
GL
PvdA
VVD
Portefeuillehouderwethouder M. Scheringa
Toelichting
Einddatum5/1/2020
Stand van zakenWijziging einddatum: 31-12-2019 Nieuwe einddatum (update LTA april 2020): 01-05-2020 N351 Kuinre 24-9-19 / 17-12-19 Het onderzoek naar de 50 km. inrichting en het instellen van de hierbij behorende bebouwde kom grenzen is vrijwel gereed. Bestuurlijk overleg hierover met provincie is gepland voor 17 december 2019, waarna de raad wordt geïnformeerd middels een informatienota. In de raadsvergadering van 17 december 2019 doet Wethouder Scheringa een mededeling over de stand van zaken van het overleg met de Provincie om van een gedeelte van de N351 bij Kuinre een 50 km zone te maken. Komende tijd zal worden gekeken naar de financiële mogelijkheden en consequenties. Uitkomsten zullen worden teruggelegd op Plaatselijk Belang Kuinre en de gemeenteraad. Zie toegevoegde informatienota en persbericht.
Datum afdoening5/1/2020
Bijlage(s)Motie BGL PvdA VVD CU Kuinre bebouwde kom - GETEKEND.pdf
Uitkomst overleg Gemeente en Provincie van 11 oktober 2019.docx
Afdoen beleidsonderwerpen en moties LTA 2019 dec.pdf
Informatienota 2020 - 9 - N351 Kuinre.pdf
Persbericht Provincie en gemeente zetten in op verlaging maximum snelheid op N351 bij Kuinre.doc
202004 - Update LTA.pdf