LTA: Moties


« Terug


ID20
AgendapuntRaadsvergadering 04-07-2017 > 6.2.1 Moties
TitelMeerjarenplan voor verkeer, fietspaden, oeververbindingen, openbare verlichting uitvoeren op niveau basis
Status
RaadsledenCPB
Portefeuillehouder
ToelichtingMotie is aangenomen met voor: (CU, BGL, CPB, VVD, CDA, PVDA) 23 stemmen/ tegen: (D66) 2 stemmen.
Einddatum12/31/2019
Stand van zakenAfdoeningsbericht memo college: De raad wordt in het najaar geïnformeerd over de afdoening van deze motie. De motie roept op om met dezelfde middelen (of met behulp van provinciaal geld) het onderhoudsniveau te verhogen. Afdoening vraagt tijd omdat de motie zag op de nieuwe beleidsplannen die in uitvoering zijn gegaan in 2018 en er eerst ervaring moet worden opgedaan. Afdoening motie per 31-12-2019.
Datum afdoening
Bijlage(s)M8 Motie CBP Meerjarenplan voor verkeer, fietspaden, oeververbindingen, openbare verlichting uitvoeren op niveau basis.pdf
2019 06 13 Memo college Openstaande items LTA met afdoening.pdf