LTA Moties


« Terug


ID22
AgendapuntRaadsvergadering 04-07-2017 > 6.2.1 Moties
Datum raad7/4/2017
TitelKans voor de NWG-medewerkers groen
StatusAfgehandeld
IndienersCU
D66
PvdA
Portefeuillehouder
ToelichtingDe motie is aangenomen met voor: (CU, BGL, CPB, VVD, CDA, D66, PVDA) unaniem 25 stemmen
Einddatum10/1/2019
Stand van zakenAntwoord motie opgenomen in jaarverslag gemeente Steenwijkerland 2019 onder kopje bedrijfsvoering. Afdoeningsbericht memo college: Materieel gezien is de motie afgehandeld. Het heeft uiteindelijk geresulteerd in het onlangs in vaste dienst nemen van een aantal langdurig bij de gemeente gedetacheerde NWGmedewerkers. Formele afdoening van de motie gebeurt d.m.v. een informatienota in september van dit jaar. Afdoening motie per 01-10-2019.
Datum afdoening6/30/2020
Bijlage(s)M16 Motie CU, PVDA, D66 Kans voor de NWG-medewerkers groen.pdf
2019 06 13 Memo college Openstaande items LTA met afdoening.pdf
202004 - Update LTA.pdf
Jaarverslag 2019.pdf