LTA Moties


« Terug


ID40
AgendapuntRaadsvergadering 22-01-2019 > 5.1 Plan van Aanpak en begrotingswijziging 2019 IGSD
Datum raad1/22/2019
TitelMotie Publiek-Private samenwerking participatiewet - zie informatienota
Status
IndienersCDA
CPB
D66
GL
Portefeuillehouderwethouder T. Bijl-Oord
ToelichtingIn de motie wordt de portefeuillehouder tevens opgeroepen de eerste bevindingen om te komen tot een publiek-private samenwerking de delen met de raad voor de PPN in juli 2019.
Einddatum10/20/2020
Stand van zakenWijziging einddatum: 05-11-2019 Wijziging einddatum (update LTA april 2020): 31-12-2020 Nieuwe einddatum (update LTA juli 2020): 20-10-2020
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie publiek-private samenwerking participatieweg - aangenomen - GETEKEND.pdf
Informatienota 2019 - 34 - Motie publiek-private samenwerking Participatiewet 2020 - 2022.pdf
202004 - Update LTA.pdf