LTA Moties


« Terug


ID20
AgendapuntRaadsvergadering 04-07-2017 > 6.2.1 Moties
Datum raad7/4/2017
TitelMeerjarenplan voor verkeer, fietspaden, oeververbindingen, openbare verlichting uitvoeren op niveau basis
StatusAfgehandeld
IndienersCPB
Portefeuillehouder
ToelichtingMotie is aangenomen met voor: (CU, BGL, CPB, VVD, CDA, PVDA) 23 stemmen/ tegen: (D66) 2 stemmen.
Einddatum12/31/2019
Stand van zakenHuidige stand van zaken: Meerjarenplan voor verkeer, fietspaden, oeververbindingen, openbare verlichting uitvoeren op niveau basis 04-07-17 / 31-12-19 Deze motie is besproken bij de behandeling van de Nota Kapitaalgoederen 2019-2023 in de raad van 15 oktober 2019 en daarbij afgedaan. Zie bijlage december 2019. Afdoeningsbericht memo 13-6-2019 college: De raad wordt in het najaar geïnformeerd over de afdoening van deze motie. De motie roept op om met dezelfde middelen (of met behulp van provinciaal geld) het onderhoudsniveau te verhogen. Afdoening vraagt tijd omdat de motie zag op de nieuwe beleidsplannen die in uitvoering zijn gegaan in 2018 en er eerst ervaring moet worden opgedaan. Afdoening motie per 31-12-2019.
Datum afdoening
Bijlage(s)M8 Motie CBP Meerjarenplan voor verkeer, fietspaden, oeververbindingen, openbare verlichting uitvoeren op niveau basis.pdf
2019 06 13 Memo college Openstaande items LTA met afdoening.pdf
Afdoen beleidsonderwerpen en moties LTA 2019 dec.pdf