LTA - Moties


« Terug


ID114
AgendapuntRaadsvergadering 05-07-2022 > 6.1.a Moties bij de Perspectiefnota 2022-2026
Datum raad7/5/2022
OnderwerpMotie M8 - D66-CDA-CU-PvdA-CPB - Verlaging rentetarieven GKB
Status
IndienersD66
CDA
CU
PvdA
CPB
Portefeuillehouderwethouder T. Jongman-Smit
Toelichting
Deadline
Stand van zaken
Datum afdoening
Bijlage(s)Motie M8 - D66-CDA-CU-PvdA-CPB - Verlaging rentetarieven GKB - GETEKEND AANGENOMEN.pdf