LTA - Moties


« Terug


ID91
AgendapuntRaadsvergadering 06-07-2021 > 5.1 Perspectiefnota 2021-2025 (1ste termijn - algemene beschouwingen)
Datum raad7/6/2021
OnderwerpAfschaffing hondenbelasting in gemeente Steenwijkerland
StatusAfgehandeld
IndienersBGL
PvdA
CDA
VVD
CU
Portefeuillehouderwethouder M. Scheringa
Toelichting
Deadline1/1/2022
Stand van zakenIs met vaststellen van de verordening vastgesteld. Met het goedkeuren van de verordeningen is ook de formele afschaffing van de hondenbelasting een feit. In februari wordt dit met hondeneigenaren en de inwoners gecommuniceerd.
Datum afdoening1/17/2022
Bijlage(s)Motie BGL PvdA VVD CU CDA - Afschaffen hondenbelasting - GETEKEND AANGENOMEN.pdf
2021-RAAD-00062 - Verordening hondenbelasting 2021 (1e wijziging) - GETEKEND.pdf