LTA Moties


« Terug


ID52
AgendapuntRaadsvergadering 05-11-2019 > 6.1 Programmabegroting 2020-2023
Datum raad11/5/2019
TitelKapitaalgoederen 2019 aangepast
Status
IndienersCPB
D66
Portefeuillehouderwethouder M. Scheringa
ToelichtingM5 - CPB - MJP kapitaalgoederen minimaal niveau basis - aangenomen - 18 stemmen voor: CDA (4), BGL (6), CPB (3), CU (2), GL (2), D66 (1) / 8 stemmen tegen: VVD (4), PvdA (4)
Einddatum11/3/2020
Stand van zakenWijziging einddatum: 30-06-2020 Nieuwe einddatum (update LTA april 2020): 03-11-2020 Motie zal meegenomen worden bij de begroting voor 2021 in plaats van de Perspectievennota (PPN), omdat er in 2020 geen PPN zal zijn.
Datum afdoening
Bijlage(s)CPB D66 Motie kapitaalgoederen 2019 aangepast - GETEKEND AANGENOMEN.pdf
202004 - Update LTA.pdf