Verberg het menu

Toezeggingen


« Terug


ID nr74
PortefeuillehouderR.P.J.M. Peerenboom
TitelInspraak op de begroting
AgendapuntGemeenteraad 10-11-2016 > 6 Reactie van college van burgemeester en wethouders (2e temijn)
ToezeggingWethouder Peerenboom zegt doe dat het Auditcomité een voorstel van het college krijgt over het naar voren halen van de inspraak op de begroting. Het college doet ook een voorstel over de rol van de raad daarbij.
ToelichtingAfgedaan met informatienota b&w dd 14 februari 2017; tevens procedure afgestemd in agendacommissie.
Einddatum5/18/2017
AfdelingMiddelen
Datum afdoening2/14/2017
Bijlage(s)Infonota Vergroten interactie bij begroting.pdf
Bijlage 1 Infographic_Begroting2018.pdf