Verberg het menu

Toezeggingen


« Terug


ID nr248
PortefeuillehouderI. Verkuijlen
TitelHerijking cultuur(educatie)
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 4 Raadsadvies 'Programmabegroting 2020 - 2023' (2019/13405)
ToezeggingWethouder Verkuijlen zegt een herijking in 2020 toe van de cultuur(educatie)
ToelichtingDeze toezegging is afgedaan met de raadsinformatienota Herijking cultuureducatie (id.nr. iBabs => 286)
Einddatum6/30/2021
AfdelingMaatschappelijke Dienstverlening
Datum afdoening12/15/2020
Bijlage(s)Informatienota aan de Raad Herijking cultuureducatie
Bijlage 1 Adviesrapport cultuureducatie