Verberg het menu

Toezeggingen


« Terug


ID nr203
PortefeuillehouderI. Verkuijlen
TitelVolksculturele activiteiten
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 5 Raadsadvies 'Programmabegroting 2019' en Raadsadvies 'Principebesluit herindeling Uden en Landerd'
ToezeggingWethouder Verkuijlen zegt toe dat de raad in 2019 een voorstel (inclusief voorwaarden) krijgt over de ondersteuning van volksculturele activiteiten vanaf 2020. Het college gaat hierover in gesprek met Markant en de culturele instellingen. Een volkscultureel fonds is een optie. Uitgangspunt is dat het bedrag dat nu niet aan Markant wordt uitgekeerd het maximum is (50.000 euro per jaar).
ToelichtingDeze toezegging is afgedaan met de Raadsinformatienota Invulling volksculturele subsidie Theater Markant vanaf 2020 (id.nr. 221 iBabs) Zie onderstaande documenten.
Einddatum12/4/2019
AfdelingMaatschappelijke Dienstverlening
Datum afdoening11/4/2019
Bijlage(s)Informatienota raad Invulling volksculturele subsidie Markant vanaf 2020
Bijlage 1 Stroomschema subsidieregelingen culturele activiteiten gemeente Uden
20190606 Stavaza toezegging - Volksculturele activiteiten