Verberg het menu

Toezeggingen


« Terug


ID nr95
PortefeuillehouderM.J. van Merwerode
TitelTussenevaluatie De Maashorst
AgendapuntRaadsvergadering 16-02-2017 > 7.c 'Ontwikkelingen in de Maashorst' van de fractie Jong Uden
ToezeggingWethouder Van Merwerode zegt toe: 1) dat de raad in mei de resultaten van een Tussenevaluatie (op basis van de gegevens die er dan zijn) ontvangt. Dan wordt ook besloten of extra onderzoek nodig is of dat er een finale conclusie kan worden getrokken. Er zijn ook drie moties aangenomen. 2) er aandacht besteedt wordt aan de verkeerssituatie in Slabroek (middellange en lange termijnvisie; verkeersprognoses)
ToelichtingBeantwoording ad 1) deze toezegging is afgedaan met de Informatie aan de raad Tussenevaluatie IBeP De Maashorst (30-5-2017) zie bijgaand de stukken Beantwoording ad 2) "Aangezien er nog geen duidelijkheid is ten aanzien van de toekomst van natuurcentrum Slabroek en de beoogde afsluiting voor autoverkeer van een deel van de Slabroekseweg nog in behandeling is bij de O.C.B., kan op dit moment nog geen inzicht gegeven worden in de verkeersintensiteit rondom Slabroek op de middellange en lange termijn." (deze tekst staat in de informatienota)
Einddatum6/30/2017
AfdelingRuimte
Datum afdoening5/30/2017
Bijlage(s)Informatie aan de raad Tussenevaluatie IBeP De Maashorst
Bijlage 1 Memo Bestuurlijk Regieteam de Maashorst (BRT)
Bijlage 1a Tussenevaluatie De Maashorst incl. achtergrondrapportage
Beantwoording toezegging Tussenevaluatie de Maashorst