Verberg het menu

Toezeggingen


« Terug


ID nr86
PortefeuillehouderG.A. Overmans
TitelPré-advies bij ingekomen brief betreffende WMO
AgendapuntRaadsvergadering 15-12-2016 > 4 Ingekomen stukken aan de raad
ToezeggingDe heer Verbruggen (SP) vraagt of brief A.9 verplaatst kan worden naar categorie D (In handen van college stellen voor uitbrengen van pre-advies). De burgemeester zegt toe dat het college bekijkt of hij een pré-advies aan de raad uitbrengt.
ToelichtingAfgedaan met mailbericht 2 februari 2017 (zie bijlagen).
Einddatum6/1/2017
AfdelingMaatschappelijke Dienstverlening
Datum afdoening2/2/2017
Bijlage(s)20161209 Ingekomen stukken raad 15 december 2016 (DEF)
20161013 Ingekomen brief mevr. M. Khamlichi.pdf
Mededeling Weth Overmans ingekomen brief mevr Van Ham.pdf
02022017antwoord mevr Khamlich van Ham.pdf