Verberg het menu

Toezeggingen


« Terug


ID nr1
PortefeuillehouderH. Hellegers
TitelJSF-vraagstuk
AgendapuntGemeenteraad 17-12-2015 > 10.f Raadsvoorstel 'Overheveling budgetten van 2015 naar 2016' (2015/13020)
ToezeggingLid M.J.M. Geerders van Gewoon Uden stelt dat er een bureau is aangetrokken voor begeleiding en het inwinnen van advies over het JSF-vraagstuk. Gewoon Uden wil weten welke kosten gemoeid zijn met het inwinnen van het advies én verzoekt om inzage in de gespreksverslagen met dit bureau. Portefeuillehouder Hellegers geeft een korte toelichting op de financiële kosten en maakt daarbij de kanttekening dat er geen overschrijding van budget heeft plaatsgevonden. Toegezegd wordt om de raad van nadere informatie te voorzien.
Toelichting
Einddatum2/3/2016
AfdelingMiddelen
Datum afdoening1/11/2016
Bijlage(s)20160111 Beantw toezegging JSF-vraagstuk (id.nr.pdf