Verberg het menu

Toezeggingen


« Terug


ID nr18
PortefeuillehouderR.P.J.M. Peerenboom
TitelInventarisatie schuldpositie (Begroting 2016-2019)
AgendapuntGemeenteraad 05-11-2015 > 8 Reactie van College van burgemeester en wethouders (tweede termijn)
ToezeggingWethouder Peerenboom zegt toe dat de raad ter bespreking een inventarisatie van de schuldpositie ontvangt en een aanpak hoe daarmee om te gaan.
ToelichtingBeantwoording: De toezegging die door de wethouder is gedaan was om in het audit-comité van 25 november a.s. te komen met een aanpak rond schuld. Dit punt staat ook geagendeerd voor de vergadering van het audit-comité van 25 november 2015
Einddatum12/17/2015
AfdelingMiddelen
Datum afdoening11/25/2015
Bijlage(s)