Verberg het menu

Toezeggingen


« Terug


ID nr199
PortefeuillehouderF. van Lankvelt
TitelEvaluatie Duurzaamheidsagenda
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 5 Raadsadvies 'Programmabegroting 2019' en Raadsadvies 'Principebesluit herindeling Uden en Landerd'
ToezeggingWethouder Van Lankvelt zegt toe dat hij de in de moties 6 en 7 genoemde samenwerkingsaspecten - AREA, SBBU en andere gemeentes/ AFC - meeneemt in de evaluatie van duurzaamheidsagenda die in het eerste kwartaal van 2019 naar de raad gaat. De evaluatie bevat de stand van zaken en een overzicht van de maatregelen die tot 2020 op stapel staan. In de evaluatie gaat hij ook in op de ondersteuning van inwonersinitiatieven.
ToelichtingDeze toezegging is afgedaan met de raadsinformatienota Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2015-2020 (is aangehangen bij deze toezegging)
Einddatum3/21/2019
AfdelingRuimte
Datum afdoening2/25/2019
Bijlage(s)Motie 6 SP GroenLinks - Collectieve energieaanpak (verworpen)[getekend]
Motie 7 SP D66 GroenLinks - Meer duurzame energie (verworpen)[getekend]
Informatienota raad Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2015-2020
Bijlage Evaluatie Duurzaamheidsagenda 2015-2020