Verberg het menu

Toezeggingen


« Terug


ID nr249
PortefeuillehouderM. Prinssen
TitelCijfers resultaten armoedebeleid
AgendapuntRaadsvergadering 07-11-2019 > 4 Raadsadvies 'Programmabegroting 2020 - 2023' (2019/13405)
ToezeggingWethouder Prinssen zegt toe cijfers te presenteren over de resultaten van het armoedebeleid.
ToelichtingDeze toezegging is afgedaan met de raadsinformatienota Evaluatie armoedebeleid d.d. 31-3-2020 (id.nr. iBabs: 246)
Einddatum3/31/2020
AfdelingMaatschappelijke Dienstverlening
Datum afdoening4/9/2020
Bijlage(s)Informatienota aan de Raad Evaluatie armoedebeleid
Bijlage 1 Evaluatie Armoedebeleid 2018-2021
Bijlage 2 Evaluatie pilot vroegsignalering en budgetconsulenten